Zsigmond Király Főiskola
Gazdálkodás és menedszment


Kapcsolattartó: Kesztler BarbaraTelefon0614547600E-mail címfelveteli(at)zskf.hu

 
Képzés adatai:
képzés helye:Budapest - III.
Képzés kezdete:2013. június
Képzés időtartama:7 félév
Jelentkezési határidő:2008.02.15. 13:46
Képzés szintje:felsőfokú
Finanszírozási forma:költségtérítéses
Tagozat és a képzés árai (Ft):levelező, nappali (levelező 188.000 Ft, nappali 52.500 Ft)
A telefonban, vagy e-mailben hivatkozzon a Menőképzés.hu-ra!
A kapcsolattartó e-mail címében az (at) jel a @ jelet helyettesíti.
 
A képzés érettségi követelményei:
kettőt kell választani: gazdasági ismeretek v. matematika v. történelem v. egy idegen nyelv v. szakmai előkészítő tárgy
 
A képzés általános leírása:
Gazdálkodás és menedzsment alapszak (BA)
Gazdálkodási és menedzsment szak keretében a hallgatók a modern üzleti élet viteléhez szükséges közgazdaság-elméleti, módszertani és menedzseri ismereteket és készségeket sajátíthatják el. A gazdálkodni tudás felsőfokú oktatása iránt hosszabb ideje folyamatos a kereslet, s a globalizáció viszonyai között, az Európai Unióhoz való csatlakozás után, a külföldi vállalkozások hazai megjelenése után elemi igény mutatkozik arra, hogy e szakterületen a felsőfokú képzési lehetőségek bővüljenek.
A gazdálkodási és menedzsment ismeretek oktatását a Zsigmond Király Főiskola az egyetemeken megszokottal megegyező színvonalon vállalja. A szakirányú oktatást megfelelő társadalomtudományi és nyelvi képzéssel egészíti ki, hogy az itt végző hallgatók megfeleljenek mindazoknak a társadalmi kívánalmaknak, amelyeket a modern piacgazdasági környezet a magyar diplomás réteggel szemben az üzleti életben, a kis és a nagyvállalatoknál egyaránt, valamint a gazdaságirányítás különféle posztjain támaszt.
A Gazdálkodási és menedzsment szakon olyan gazdasági szakemberek képzünk, akik közgazdasági-, társadalomelméleti-, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények folyamatainak tervezésére, elemzésére, valamint a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére, továbbá kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.
Az alapképzést követően a résztvevők képessé válnak a munkaerőpiacon gazdálkodó szervezetekben a hatékony munkavégzésre, így a szervezeti és egyéni célok összehangolt, küldetésszerű megvalósítására. Alkalmasak lesznek egyéni kompetenciáinak és szakképzettségének megfelelő munkakörök betöltésre, egyéni karrier és életpálya építésére, amelyhez a Főiskola az oktatáson túlmenő segítséget is nyújt.


A szakon oktatott témakörök
mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, pénzügytan és vállalati pénzügyek, vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, informatika, statisztika, számvitel, marketing és marketing kommunikáció, EU-gazdaságtan, gazdaságtörténelem, gazdaságpolitika, filozófia, szociológia, retorika, vezetési- és szervezési ismeretek, stratégiai menedzsment, emberi erőforrás menedzsment, fogyasztói magatartás és szolgáltatási marketing, tőzsdei ismeretek, projektmenedzsment, üzleti nyelvek

Munkaerő-piaci lehetőségek
társadalmi intézmények, bármely vállalkozás, cégszervezés és alapítás, nemzetközi szervezetek, gazdasági kamarák és más érdekképviseletek

A szakmai gyakorlat helyszínei
Országgyűlés, minisztériumok, Európai Parlament (Brüsszel), hazai és nemzetközi társadalmi szervezetek, nemzetközi és hazai gazdálkodó cégek

Általános tudnivalók az alapszakról
képzési forma : nappali és levelező tagozat
képzési idő : 6 félév + 1 félév szakmai gyakorlat
gyakorlati idő: 1 félév

Szakirányok
marketing szakirány, pénzügyi-adózási szakirány, Európai Unió szakirány (változhat)

A diploma megnevezése
közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapszakon

Részletes információ
Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézet
(gvi@zskf.hu)



 
A képzéshez, intézményhez kapcsolódó linkek:
http://www.zskf.hu/erdeklodom/szakok/uzelti_kepzesi_ag/gazdalkodasi_es_menedzsment.zskf
 

A képzés az alábbi linken érhető el:
http://www.bakepzes.hu/?id=kepzes&art_id=411